Om tijd en vergankelijkheid te benadrukken is dit boek gedrukt op snel verkleurend houthoudend papier waardoor het onder invloed van licht van kleur zal verschieten. Als je het omslag van jouw exemplaar laat ‘zonnen’ met een boomblad, wat grassprietjes of een koffiekop erop heb je na een tijdje onder de zon je eigen unieke exemplaar. Door de gelasercutte letters in het omslag (van een papier wat zo op een gestolde plak aarde lijkt dat ik meerdere mensen er aan heb zien ruiken), wordt de titel na verloop van tijd in een verkleuring zichtbaar op de eerste pagina. Want een belangrijk uitgangspunt van het bijzondere park waar dit boek over gaat is het verloop van de tijd: het park is nooit af, zijn identiteit vormt zich doorlopend.

De blurp achterop zegt hierover: Al meer dan vijftig jaar is het Sjanghaipark een groene vrijplaats tussen de moderne stempels van Utrecht-Overvecht. Buurtbewoners en kunstenaars formuleerden samen het ongebruikelijke uitgangspunt: de identiteit van dit park ligt niet vast, maar vormt zich doorlopend. Naar het spel van kinderen, de wandelgang van ouderen, de planten die aanwaaien, kortom naar de tijd. Daarmee deed het Sjanghaipark aan placemaking avant la lettre en was het park al klimaatbestendig toen daar nog geen beleid voor bestond. Sjanghaipark. Experimenteel geworteld in het alledaagse belicht de uiteenlopende aspecten van het park – kunsthistorisch, ecologisch, filosofisch – en duidt zijn bijzondere betekenis.

Een boek maken waarin zoveel eigen fascinaties terugkomen is natuurlijk geweldig. Natuur, kunst, experiment, klimaat, de inhoud van dit boek leidde naadloos tot de vormgeving. Door het wisselende beeld en de verschillende teksten heb ik gekozen voor tekstkaternen met een balk voor de afbeeldingen ter referentie in zwart wit. Afgewisseld door kleurkaternen gelardeerd met citaten die het verhaal nog eens vertellen zorgt het voor een, in meerdere opzichten, gelaagd boek.