Visies op Vormgeving laat de geschiedenis van het ontwerpen in Nederland zien aan de hand van teksten waaronder brieven, memoires, verslagen, interviews, artikelen en boeken. In deze teksten laten ontwerpers, critici, opdrachtgevers en andere betrokkenen zich uit over het vak en discussiëren zij over kwesties als het wonen, de samenwerking met de industrie, reclame, vormgeving voor de overheid, ambacht en milieu. Deze thema’s zijn aangevuld met biografieën en toelichtingen.