Het programma Thuis Op Straat (TOS) richt zich op jongens en meisjes van 2 tot 19 jaar in de buurt. Het doel van TOS is een grotere leefbaarheid in buurten en wijken door het speel- en leefklimaat in de openbare ruimte te verbeteren. Daarnaast richt TOS zich op reductie van overlast en onveiligheid op straat en versterking van de sociale structuur en de betrokkenheid van buurtbewoners op elkaar en op de buitenruimte. Drie jaar lang zijn gegevens verzameld van TOS-locaties in Rotterdam, Gouda, Dordrecht en Leiden. Aan de hand van enquêtes, interviews met TOS-sers, kinderen, buurtbewoners en leerkrachten het reilen en zeilen van het Thuis Op Straat-werk in beeld gebracht.