In Landscapology is voor het eerst een systematische grondslag geformuleerd voor het relatief nieuwe vakgebied van landschapsarchitectuur. De beschreven systematiek kan een rol gaan spelen in een meer professionele uitwisseling van kennis. Centraal staat het fenomeen van de op landschappen en landschapsarchitectuur gebaseerde stedenbouw, het ‘landscape urbanism’. De actuele ontwerpbenadering wordt ontrafeld aan de hand van zes cases, verschillend in schaal en soort. Voor alle betrokken vakgebieden van stedenbouw, architectuur, civiele techniek, planologie, ontwikkeling en bestuur kan deze publicatie als een basiswerk worden gezien. De auteurs zijn zowel in de praktijk als in het internationale circuit van het hoger onderwijs werkzaam.